Reklamace | KARAMELKOV.CZ
Doprava ZDARMA při koupi 2 kusů🎁 použijte kupón: dopravazdarma

Reklamace

Pokud se objednaný produkt liší od produktu, který si zákazník objednal, pak by zákazník měl produkt odeslat zpět na adresu uvedenou v kontaktech. Odeslání nekompletního balení znamená automatické neuznání reklamace.

Internetový obchod Karamelkov.cz se k reklamaci vyjádří do 7 dní od obdržení reklamovaného produktu.

V případě, že výsledkem reklamace je nárok kupujícího obdržet nové karamelky v dohodnutém obalu, pak náklady na dopravu nese internetový obchod.

Internetový obchod Karamelkov.cz informuje, že grafické projekty a fotky produktů se mohou barevně lišit od finálního vytisknutého produktu. Hlavním důvodem takové odlišnosti je individuálního nastavení barev na monitoru a s tím související různorodé nasycení barev. Na reklamace z tohoto důvodu nebude brán zřetel.

Internetový obchod Karamelkov.cz informuje, že grafické projekty a fotky produktů se budou lišit od fyzického produktu, což je dáno povahou samotného produktu. Jedná se o ručně balené výrobky, proto všechny karamelky svým tvarem z povahy věci nemohou odpovídat grafickému návrhu. Karamelky mají různé tvary a papírek může být na některých místech lehce pokrčený.

Internetový obchod nenese zodpovědnost za neopatrné zacházení se zbožím ze strany dopravce.

Zákazník by si měl prohlídnout zásilku v přítomnosti kurýra, v případě jakýchkoli poškození by se měl sepsat protokol o škodě s detailním popisem dané skutečnosti. Chybějící protokol může být důvod k neuznání reklamace.

Reklamace se odesílají emailem na adresu info@karamelkov.cz. V tělu emailu se uvádí popis daného problému ideálně s přiloženými fotografiemi.

V případě tisku "fullcollor" je potřeba počítat s případným lehkým poškozením obalu v místech ohybu papírku. Jedná se především o bílá místa, která vznikají v důsledku ručního balení a s tím spojené ohýbaní papíru. Na reklamace z tohoto důvodu nebude brán zřetel.

Doba tvrdnutí karamelek záleží především na podmínkách transportu a následném skladování. V období vysokých teplot karamelky tvrdnou značně rychleji než v zimním období. Avšak určit přesnou dobu tvrdnutí není možné, pohybuje se od několika dní až po několik týdnů.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o produkt upravený na míru zákazníka, není možné odstoupit od kupní smlouvy.
 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
Pro nás je ale zákazník na prvním místě, a proto se budeme snažit vyhovět každému Vašemu požadavku do té míry, jak to pro nás bude jenom možné.